November 2013: Brev sendt til justisminister Anders Anundsen og Politiets sikkerhetstjeneste

by , under Falske anklager, Menneskerettighetserklæringen, Påståtte drapstrusler, PST

1. Brev til Justisministeren

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Anders Anundsen (statsråd)

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

Det kan se ut til at du behøver et nytt knippe medarbeidere i kontorlokalene til Justis- og beredskapsdepartementet, Anundsen. De du nå har følger jo ikke offentlighetsloven. Dét betyr ikke så mye, vet jeg. Offentlighetsloven betyr heller ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Den er, i praksis, også bekreftet av både VG og stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp): Jeg skal ha drapstruet både Ellingsen og tidligere justisminister Grete Faremo på VG-nett.

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

I tillegg har det seg slik at Rune Paul Berg, i sin arbeidssky tilstand inne på Fauske og Sørfold lensmannskontor, har forsømt i sin tjeneste ved å henlegge en anmeldelse av bloggeren og høyreekstremisten Ronny Eugen Alte, som den 29. mars 2013 i sin offentlige blogg hevder at jeg skal ha drapstruet en navngitt politimann. Jeg ber om svar: Hva heter denne politimannen og hva var sted, dato og ordlyd for disse truslene? Vær klar over at anklagen er alvorlig. Det er tale om hele ti års strafferamme her.

En annen ting jeg vil vite, er hvordan Justisministeren forholder seg til Artikkel 10 i menneskerettighetserklæringen: «Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.»

Jeg er anklaget for å ha begått lovbrudd med hele femten års strafferamme, dette i to tilfeller, men jeg har ikke fått anledning til å forsvare meg mot anklagene. Jeg får ikke engang vite dato og ordlyd for påståtte trusler. Nei, jeg ble bare tvangsinnlagt på politiets ordre og behandlet som alvorlig sinnslidende (vrangforestillingslidelse) i flere måneder. Ingen lege vil jo umiddelbart tro at politiet lyver for å få folk tvangsinnlagt. Men det skjer. Uten at Spesialenheten for politisaker bryr seg det minste om dét. Nei, heller ikke påstått drapstruede topp-politikere som Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen vil vite noe om disse drapstruslene. Og anmelde meg, det kunne de heller ikke gjøre. Underlig nok, i og med at flere personer sitter innesperret i dag for å ha drapstruet Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen. Si meg: Hvorfor diskrimineres jeg?

Hvordan står det egentlig til med den norske rettsstaten anno 2013 – fungerer den som den skal? Ikke?

Jeg sender dette brevet også til Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen, og forventer at alle tre adressater forsøker å få politiet i tale: Hva var dato og ordlyd for drapstruslene jeg skal ha satt fram på VG-nett? VG vil ikke svare meg. Politiet vil ikke svare meg. Politiet synes ikke jeg bør avkreve VG et svar og Spesialenheten for politisaker hevder det ikke er noen grunn til å tro at politimester Geir Ove Heir eller andre ved Salten politidistrikt har handlet på et vis som kan lede til straffansvar.

Dato og ordlyd?

 

 

Med hilsen Magne Leonard Karlsen

 

 

– —

2. Brev til Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 

 

Rognan: 1. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Politiets sikkerhetstjeneste

Postboks 4773 Nydalen

0421 Oslo

 

 

 

 

 

 

Påståtte drapstrusler: Krav om dokumentasjon

 

Den 3. januar 2013 ringte politiet i Bodø til allmennpraktiserende lege Øyvin Kristiansen på Rognan og opplyste ham om at jeg hadde drapstruet både Jan Arild Ellingsen (FrP) og Grete Faremo (Ap) på VG-nett. Truslene ble beskrevet som alvorlige. På dette grunnlag ble jeg begjært tvangsinnlagt, noe jeg forble i nesten en måned før jeg ble utskrevet fra Nordlandssykehuset psykiatri som sinnsfrisk.

Den 11. februar 2013 gikk Jan Arild Ellingsen ut i Avisa Nordland og sa at VG hadde ringt ham mens han befant seg på juleferie i Texas og opplyst ham om at han var blitt drapstruet. Han er sitert på følgende: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.» Etter kort tid begjærte han besøksforbud mot meg, av varighet fram til den 20. september.

Avisa Nordlands journalist Lars Antonsen legger til: «Som en følge av at Ellingsen er blandet inn i saken, er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) koblet inn i saken.»

I begynnelsen av mai 2013 ble jeg igjen tvangsinnlagt på politiets ordre, denne gang fordi lederen av Høyres lokallag i Saltdal, Therese Madsen, hadde følt seg skremt av å finne en kopi av epikrisen til Øyvin Kristiansen fra 3. januar på sitt kjøkkenbord, og anmeldt meg for trusler. I brevet som nå gikk til Nordlandssykehuset psykiatri fastslås det at PST var satt på saken. I mai, mens jeg var innlagt, ble jeg for øvrig også kontaktet av PST og utsatt for en «uformell samtale» i baksetet av en sivil politibil. En masse tullprat om alt mulig annet enn drapstrusler, husker jeg. –

I juli, like før jeg ble utskrevet fra psykiatriens fengsel, sikkerhetsavdelingen, etter nesten to måneder der, tok politiet i Bodø kontakt med overlege Janne Sund med spørsmål om jeg ville snakke med politiet om disse drapstruslene. Dette sa jeg i utgangspunktet ja til, men bare med advokat til stede. Politiet ville ikke la meg ha advokat til stede: Man ville ikke avhøre meg, fortalte man Sund, bare ha en samtale med meg. Politiet forklarte dette med at jeg ikke hadde krav på advokatbistand. Jeg avslo. Å snakke med politiet om disse alvorlige anklagene uten advokat til stede kom bare ikke på tale. Siden har jeg heller ikke hørt noe mer fra politiet i Salten. Og sinnsfrisk vurderes jeg fremdeles til å være. Jeg vet ikke om alle i tjeneste innafor politiet bør si det samme om seg selv. Nei, faktisk tror jeg det er mange som bør innrømme motsatt.

På grunnlag av det som framkom i epikrisen til Øyvin Kristiansen fra 1. januar 2013 anmeldte jeg politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt til Spesialenheten for politi-saker for brudd på Straffelovens § 168. Politiets anklage er jo falsk. Men i påtalevedtaket til Spesialenheten av 15. oktober 2013 framkommer det at man ikke finner det sannsynlig at politimester Geir Ove Heir eller ansatte ved Salten politidistrikt har handlet på et vis som kan lede til straffansvar – heller ikke etter at jeg har gjort det klart for Spesialenheten at Heir bør ha dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene på VG-nett på rede hånd. Hvis disse noen gang har eksistert, vil de være loggført av VG-nett. Hvis dato og ordlyd finnes, vil også en IP-adresse være å finne. Hvis man ikke kan oppdrive slike opplysninger, er det også, logisk nok, tale om et straffbart forhold, på grunnlag av hvilket jeg også har vært utsatt for en form for «straff», etter å ha vært urettmessig tvangsinnlagt på politiets ordre i flere måneder av inneværende år. Men nei: Ikke henhold til Spesialenhetens logikk. Man henlegger likevel saken uten etterforskning.

Jeg har framsatt krav om dokumentasjon på påståtte drapstrusler til flere hold nå. Først til Salten politidistrikt. Man bare ignorerte mitt krav. Så til VG. VG bare ignorerte min henvendelse. Også politidirektoratet, justisdepartementet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ignorerer mine brev i sakens anledning. Ingen ansvarlige myndigheter vil opplyse meg om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler rettet mot Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen.

På PST’s nettside står følgende å lese: «Flere norske myndighetspersoner utsettes for uønsket oppmerksomhet og ubehagelige kontaktforsøk. Enkelte av henvendelsene er skremmende, ved at det trues med å påføre myndighetspersonen fysisk skade. I slike tilfeller må PST vurdere risikoen for at trusselen kan bli realisert og om det eventuelt skal iverksettes sikkerhetstiltak.»

Vel, sikkerhetstiltak har altså politiet virkelig iverksatt her. Men jeg spør igjen: Når ble drapstruslene framsatt, og hva var ordlyden? Hva med IP-adressen? Kan den kobles til meg? Eller kan det være at noen har vært på VG-nett og skrevet under mitt navn? Jeg har aldri brukt VG-nett til noe som helst. Ja, ikke før jeg opprettet en brukerkonto under påtaleleder Heidi Kløkstads navn den 14. januar.

Mandag den 14. januar 2013 ble Nordlandssykehuset psykiatri oppringt av politiet i Bodø med beskjed om å begrense min bruk av internett. Da hadde jeg gjort to ting. For det første hadde jeg skrevet noe om politiets opprørende virksomhet på Avisa Nordlands Facebook-side, og så hadde jeg vært på VG-nett og opprettet en brukerkonto med aliaset «Kløkstad», orientert VG om mitt eget navn, fødselsdato, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, og skrevet følgende kommentar i VG-netts seksjon for jus: «Mitt navn er Heidi Kløkstad. Jeg sitter i en ledende stilling i Salten Politidistrikt, og får så vondt i hodet av Magne Karlsen. Ser helst at denne Karlsen blir innlagt på livstid. Han er fæl. Noe Ronny Sortland kan bekrefte. Han bor jo i Saltdalen, og kjenner til ham. Han så ham kanskje knipse en ballong ut av hendene på et barn. En eneste ballong. Ikke tolv.»

Bare for å bevise hvordan det lett kan gjøres.

Hva så med disse drapstruslene? Vil PST opplyse meg om dato og ordlyd nå, eller vil også PST bare ignorere min forespørsel om dette?

 

 

Med hilsen Magne Leonard Karlsen

 

Vedlegg: Brev til justisminister Anders Anundsen

 

 

Kopi:

 

Aase Karine Sigmond (advokatene Sigmond og Ysen)

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Leave a Reply