Archives: December 2013

Brev til Hadia Tajik, Justiskomitéen: Norges Høyesterett innførte nettopp politistaten

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Hadia Tajik (leder) Justiskomitéen Stortinget 0026 Oslo     Dommere i Høyesteretts ankeutvalg har nettopp erklært at Norge, i alle fall til dels, er en politistat     Til orientering:   Norges Høyesterett har nettopp gitt meg en meget god sak mot

Read on »

Brev til Justisdepartementets lovutvalg: Er politistaten delvis innført?

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo       Ang. paragrafer i straffeloven der politiet har det siste ord, og dermed også dømmende makt   La meg begynne med å si at jeg ønsker, så snart som råd, å

Read on »

Politistaten er nå offisielt innstiftet av Norges Høyesterett

    Fredag den 13. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Tore Schei og dommerne Bård Tønder og Clement Endresen avsagt kjennelse og slutning i privat straffesak. Anken til Høyesterett ble forkastet.   I kjennelsen skrives følgende:   “Magne Leonard Karlsen har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 15. oktober 2013

Read on »

Når kronvitner gjør seg til medskyldige: Brev ignorert av Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo

1. Brev til Jan Arild Ellingsen (FrP)     Rognan: 30. oktober 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Jan Arild Ellingsen Justiskomiteen Stortinget 0026 Oslo       Påståtte drapstrusler     Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og

Read on »

Brev til Eldbjørg Løwer i EOS-utvalget: En krigserklæring

6. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Eldbjørg Løwer EOS-utvalget Postboks 84 Sentrum 0101 Oslo       Angående PST’s virksomhet, politidirektoratets og Salten politidistrikts virksomhet   Det er ikke mye å si. Vedlagt er et brev av den typen som PST altså velger å ignorere. Søksmål rettet

Read on »

Og når det kommer til rettsvesenets beskyttende oppgaver i forhold til kriminelle politifolk…

En sak er inne hos Hålogaland lagmannsrett. Den skal liksom til høyesteretts ankeutvalg. I Tromsø har den nå ligget og råtnet over noen tid. Gjennom mer en fem uker. – — Saken angikk falsk forklaring i retten: En sak hva angikk en bot jeg ikke vedtok, som gikk for Salten tingrett i mai 2012. Flere

Read on »

Søksmål mot Torry Pedersen og Verdens Gang

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo           Søksmål rettet mot Torry Pedersen og Verdens Gang     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Søksmål mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Nordland statsadvokatembeter Postboks 273 8001 Bodø         Søksmål rettet mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Ignorert av PST, besvart av justisminister Anders Anundsen

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Statsråden     Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Vår dato: 24.11.2013   Påståtte drapstrusler   Jeg viser til din henvendelse av 30. oktober d.å.   Det fremgår av din henvendelse at du har en rekke spørsmål og synspunkter på politiet, påtalemyndigheten, Spesialenheten, andre politikere og psykiatrien.

Read on »