Brev til Hadia Tajik, Justiskomitéen: Norges Høyesterett innførte nettopp politistaten

by , under Ymse

21. desember 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Hadia Tajik (leder)

Justiskomitéen

Stortinget

0026 Oslo

 

 

Dommere i Høyesteretts ankeutvalg har nettopp erklært at Norge, i alle fall til dels, er en politistat

 

 

Til orientering:

 

Norges Høyesterett har nettopp gitt meg en meget god sak mot den norske staten, som kan føres for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Vedlagt finner du en kjennelse fra Norges Høyesterett der det framkommer at det norske politiet, i alle fall i visse tilfeller, faktisk har dømmende makt, og et brev til Justisdepartementets lovavdeling der jeg ber om å få dette bekreftet.

Høyesterett, ved justitiarius Tore Schei, dommer Bård Tønder og dommer Clement Endresen mener i alle fall at norsk rettspraksis er slik at saker som angår falsk vitnemål i retten – lovbrudd med fem års strafferamme – én gang for alle kan avgjøres på et lensmannskontor uten å bli gjenstand for etterforskning en gang, da simpelthen ved henvisning til straffelovens § 224, 1. ledd.

Ja. Det stemmer: I følge Høyesterett kan en hvilken som helst politibetjent bestemme seg for ikke å etterforske en sak, og dermed også utelukke enhver mulighet til å gå videre med saken: Han har altså gjort seg selv til den slags dommer som ikke engang etterforsker en sak før han kommer til sin rettslig bindende avgjørelse: Den anmeldte går med dette automatisk fri.

En kommentar til dette hadde vært kjekk å få. Men at saken kan havne i Strasbourg er det ingen tvil om. Hvis ikke dette er et grovt brudd på folkeretten, hva er det ellers?

Nå er ikke dette noe jeg sier til deg fordi du er noe mer enn leder av Justiskomitéen. Jeg er selv utdannet sosialantropolog og til roten av mitt hjerte humanist. Men i disse juletider kan det være greit å referere til det åttende bud: «Du skal ikke føre falsk vitnesbyrd mot din neste.» Jeg må le litt, og da ler jeg sarkastisk: Norsk Høyesterett har nettopp fortalt meg at folk bare må lyve i retten så mye de vil. Hvis ikke politiet orker å etterforske en anmeldelse av en slik sak, står det dem helt fritt å gjøre dette: Da kan du ikke straffes for å fare med løgn og forbannet dikt i den hensikt å få folk dømt, i og med at slike saker bare kan føres for retten som en følge av offentlig påtale. Ikke som privat straffesak. Nei, her har politiet det siste ord.

Og det går bare ikke an. Dette kan umulig være riktig. Eller kan det?

Dette gjelder for øvrig en forkastelse av en anke der stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen – medlem av justiskomitéen – var oppført som vitne til min fordel. Et vitne til at det er blitt løyet i retten, men et vitne som altså ikke kan bli hørt i forbindelse med privat straffesak: Det holder at politiet har henlagt saken uten etterforskning. Da er også siste ord sagt.

 

Vedlegg

 

  1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementets lovutvalg
  2. Kjennelse og slutning fra Høyesterett datert 13. desember 2013

 

 

Med hilsen

Magne Leonard Karlsen

Leave a Reply