Ignorert av PST, besvart av justisminister Anders Anundsen

by , under Påståtte drapstrusler

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement

Statsråden

 

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Vår dato: 24.11.2013

 

Påståtte drapstrusler

 

Jeg viser til din henvendelse av 30. oktober d.å.

 

Det fremgår av din henvendelse at du har en rekke spørsmål og synspunkter på politiet, påtalemyndigheten, Spesialenheten, andre politikere og psykiatrien. Jeg har merket meg dine synspunkter.

 

Som justis- og beredskapsminister er jeg av faktiske og formelle årsaker avskåret fra å gå inn på enkeltsaker på dette nivået.

 

Med vennlig hilsen

 

Anders Anundsen

Leave a Reply