Når kronvitner gjør seg til medskyldige: Brev ignorert av Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo

by , under Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Påståtte drapstrusler, Politidirektoratet, Salten politidistrikt, Sivil straffesak, VG

1. Brev til Jan Arild Ellingsen (FrP)

 

 

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Jan Arild Ellingsen

Justiskomiteen

Stortinget

0026 Oslo

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

 

Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved dens sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Anklagen er, i praksis, også bekreftet av både VG og av deg, Jan Arild Ellingsen: Jeg skal ha drapstruet både tidligere justisminister Grete Faremo og deg på VG-nett.

Som det framkom i Avisa Nordland den 11. februar 2013: Du skal ha blitt oppringt av VG-nett mens du befant seg på juleferie i Texas, og opplyst om at du var drapstruet, til hvilket du hadde følgende å si: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.»

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

Nå ber jeg begge de påstått drapstruede, Grete Faremo og deg, om hjelp. Jeg vil be dere ta kontakt med politiet og be om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler; altså for et lovbrudd med hele femten års strafferamme, som ingen av dere, av årsaker bare dere er kjent med, har valgt å anmelde, noe som gjør det umulig for meg å forsvare meg mot falske anklager på et mer anstendig vis enn via private søksmål rettet mot politimester Geir Ove Heir og ansvarlig redaktør og direktør i VG, Torry Pedersen. Det er merkelig at dere tar lettere på slikt enn hva Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen gjør. Det var faktisk evig nok for deg å begjære besøksforbud mot meg.

Så altså: Dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene: Vil du endelig hjelpe meg med å innhente opplysninger ingen av de ansvarlige parter vil gi meg?

 

 

Med hilsen

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

*

 

 

2. Brev til Grete Faremo (Ap)

 

 

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Grete Faremo

Arbeiderpartiet

Postboks 8743 Youngstorget

0028 Oslo

 

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

 

Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved dens sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Anklagen er, i praksis, også bekreftet både av Verdens Gang og Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg skal ha drapstruet både Jan Arild Ellingsen og deg på VG-nett.

Som det framkom i Avisa Nordland den 11. februar 2013: Ellingsen skal ha blitt oppringt av VG-nett mens han befant seg på juleferie i Texas, og opplyst om at han var drapstruet, til hvilket Ellingsen hadde følgende å si: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.»

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

Nå ber jeg begge de påstått drapstruede, Jan Arild Ellingsen og deg, om hjelp. Jeg vil be dere ta kontakt med politiet og be om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler; altså for et lovbrudd med hele femten års strafferamme, som ingen av dere, av årsaker bare dere er kjent med, har valgt å anmelde, noe som gjør det umulig for meg å forsvare meg mot meget alvorlige falske anklager på et mer anstendig vis enn via private søksmål rettet mot politimester Geir Ove Heir og ansvarlig redaktør og direktør i VG, Torry Pedersen. Det er merkelig at dere tar lettere på slikt enn hva Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen gjør. Det var faktisk evig nok for Ellingsen å begjære besøksforbud mot meg. Sambygding av meg, som han er, mente han det var fare for at jeg skulle krenke hans fred, noe politiet naturligvis også kunne skjønne.

Så altså: Dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene: Vil du endelig hjelpe meg med å innhente opplysninger ingen av de ansvarlige parter vil gi meg?

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

Vedlegg: Brev til justisminister Anders Anundsen

Leave a Reply