Og når det kommer til rettsvesenets beskyttende oppgaver i forhold til kriminelle politifolk…

by , under Ymse

En sak er inne hos Hålogaland lagmannsrett. Den skal liksom til høyesteretts ankeutvalg. I Tromsø har den nå ligget og råtnet over noen tid. Gjennom mer en fem uker.
– —

Saken angikk falsk forklaring i retten: En sak hva angikk en bot jeg ikke vedtok, som gikk for Salten tingrett i mai 2012. Flere ble i den forbindelse anmeldt til Spesialenheten for politisaker, uten at denne kunne se noen grunn til å etterforske saken, i og med at det ikke var noen grunn til å tro at noe straffbart forhold hadde funnet sted.

I kjennelsen fra Salten tingrett, datert 24.09.2013, heter det: “Retten mener saken må avvises da Karlsen ikke har inngitt stevning som fyller de krav som stilles, jf Straffeprosessloven § 412, 1. ledd jf § 252, 1. og 3. ledd. I § 252, 1. ledd. … Retten mener saken må avvises da Karlsen ikke har inngitt stevning som fyller krav som stilles. (I ovennevnte lovtekster) framkommer det at stevningen skal inneholde en kort, men så vidt mulig nøyaktig beskrivelse av det straffbare forhold som loven krever. Det vil være vanskelig for saksøkte å forsvare seg mot det som fremkommer i stevningen sammenholdt med rettelsen. Lovens krav er at ufravikelig vilkår for å reise privat straffesak. Da stevningen er mangelfull også etter at den er blitt rettet, må saken avvises.”

Ingar Engelund (tingrettsdommer)

*

Den 15.10.2013 opprettholdt Hålogaland lagmannsrett Salten tingretts kjennelse, med nøyaktig den samme argumentasjon.

*

Min anke til Høyesteretts ankeutvalg følger i sin helhet. 

Rognan 27. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Hålogaland lagmannsrett

Postboks 2511

9271 Tromsø

 

 

 

Anke til Høyesteretts ankeutvalg

 

 

Saksnr. 13-165150SAK-HALO

 

Fra mitt søksmål rettet mot Veronica Andersson og Kent-Ove Karstensen (sitater):

 

– —

 

Lørdag ettermiddag den 27. august 2011 var Rognan sentrum fullt av folk. Det var en stor festival i bygda: Rognandagan. Sentrumsområdet kokte med mennesker. Ja, det er slik at Rognan under Rognandagan fordobler folketallet, og alle strømmer til sentrum. Her skal jeg, ifølge vitnet Veronica Andersson, ha gått amok i menneskemassene og stukket hull på minst ti ballonger holdt av barn! Jeg skal ha løpt mellom foreldre og andre folk med ei nål, fra unge til unge, og stukket hull på ballonger.

 

Jeg blødde fra bakhodet. Jeg silblødde faktisk. Jeg hadde nettopp blitt slengt inn i en campingvogn som sto parkert ved FrP’s valgbod i Rådhusparken, og blødde av den grunn fra bakhodet. I de opprinnelige saksdokumentene som jeg leste før rettssaken i mai 2012 sto det skrevet at Kent Ove Karstensen var oppmerksom på dette. I retten sa han at han ikke var det. I de forfalskede saksdokumentene jeg fikk lese hos advokat Tor Haug etter rettssaken, bekreftes hans historie: Han hadde ikke sett dette. Men hvor sannsynlig er dét? Han satt på ryggen min og la meg i jern. Jeg silblødde. Han skal ikke ha sett dette? Det går ikke an!

 

Jan Arild Ellingsen, Ronny Sortland og Therese Madsen skal alle kunne bevitne dette. De var der. De skal kunne bevitne at det Veronica Andersson påstår er ren løgn. Ja, også Kent Ove Karstensen skal kunne bevitne dette. Han sa iallfall ingenting om noen ballong som helst da han vitnet mot meg i retten. Men i saksdokumentene er dette nevnt. Og disse skal altså være skrevet av ham.

 

– —

 

Lagmannsretten mener å påstå at jeg ikke har forklart meg godt nok om hva det er blitt løyet om, og av hvem. Lagdommer Monica Hansen Nylund, lagmann Dag Nafstad og Kst. lagdommer Monica de Jonge kan like godt påstå at de er analfabeter, eller av visse andre årsaker ute av stand til å lese norsk.

Med henvisning til straffeprosesslovens § 252 første ledd nr. 4, jf. § 412 første ledd, skriver man: «Hvilket eller hvilke utsagn, gitt i retten, som for den enkelte påstås å være bevisst uriktig, er imidlertid ikke nærmere presisert.»

Har man ikke engang lest det jeg har skrevet? Eller kan man rett og slett ikke lese? Jeg tror det dreier seg om vrangvilje, jeg. Man ønsker rett og slett ikke å få det bevist at det framkommer rene løgner i saksdokumentene til politiet (som skal være skrevet av Kent-Ove Karstensen) samt at politiets vitne, Veronica Andersson, bevisst løy i retten om hvordan jeg hadde gått berserk i en ungeflokk midt i folkevrimmelen i Rognan sentrum femten minutter i forkant av min arrestasjon den 27. august 2011 – som medførte en bot på kr. 7.500, samt også krav om betaling av saksomkostninger. Alt dette er enkelt å bevise ved hjelp av vitneførsel. Ja, det burde også være enkelt for Andersson og Karstensen å føre vitner til sin fordel, hvis det faktisk forholdt seg slik at de ikke har kommet med noen løgner.

Det sies også at jeg har stevnet Veronica Andersson for retten for sent. Til dette vil jeg bare si at politioverbetjent Ronny Borge, som sto for den henleggelsen, skulle ha sendt anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker og ikke bare henlagt den selv. Dette fikk jeg vite av folk med tilknytning til Spesialenheten, da over telefonen. Jeg forholdt meg til dette i påvente av at Spesialenheten skulle behandle de sakene Borge valgte å sende den. Dette hendte også lenge før jeg var klar over at det fantes noen frist som den det vises til, men jeg er altså utdannet sosialantropolog og ikke jurist, noe som sikkert også medvirker til at min rettsfølelse er langt sterkere enn det disse dommernes og politibetjentenes er. Denne rettsfølelsen min, den er krenket nå. Dette noe så til de milde grader. –

Avvisningen av dette søksmålet er ikke en rettsstat verdig. Jeg har faktisk gitt alle de opplysninger jeg er blitt bedt om å gi. Med avvisningen, som er å regne som grunnløs, kan jeg nærmest anklage Salten tingrett for å gjennomføre rent tyveri. Det er på det rene at det er blitt løyet til retten – dette på flere måter (både direkte fra vitneboksen og i form av saksdokumenter sendt til retten av politiet), noe som tydeligvis ikke spiller noen rolle for Salten tingrett når man dømmer meg til å betale en bot til staten. Igjen: Det er tale om løgner som kan bevitnes av minst femti personer på Rognan, og saker som politiet har valgt å henlegge uten etterforskning. Dette kommer vel helst av at man vet at de ti – tolv påstått mishandlede barna ikke eksisterer. Det vet også alle som jobber med barn i denne kommunen. Det er mange å spørre. Ikke minst i skoler og barnehager.

Bot og saksomkostninger etter rettsaken den 11. mai 2012 kreves tilbakebetalt og domfellelsen av meg opphevet, fordi den var basert på opplagte løgner.

 

 

 

 

 

Med hilsen,

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

 

 

Kopi

Aase Karine Sigmond

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Leave a Reply