Posts By: karlsen

Til ytterligheter – Svart kaffe med påfyll

Til ytterligheter «Denne historien har sitt opphav fra Narvik-området. Hendelsen som nå skal fortelles, finner sted rundt 2005. På en liten ås, ikke så langt utenfor Narvik, ligger det en barnehage. Inne i denne barnehagen brukte det å skje uforklarlige ting. Personalet observerte at under bleieskiftingen av barna, pleide det ungene ofte å bemerke at

Read on »

Far, bestefar, svigerfar, bror, onkel, søskenbarn, ektemann

Tanker tenkt den 16. januar 2013 “Gitt at kunnskap overføres til organisasjonen, oppstår neste spørsmål: Hva lærer organisasjoner? Siden kunnskap overføres fra personer, så lærer organisasjoner alt det disse individene kan lære – i prinsippet: fakta, ferdigheter, holdninger og verdier, for å nevne det vesentligste.” (William Brochs-Haukedal: “Arbeids- og lederpsykologi” – 2010: s. 203) Brochs-Haukedal

Read on »

Profesjonsarroganse overalt: Sprer seg som et virus kloden rundt

“Ikke bare mors beste barn jobber i norsk politi.” “Symbolsk makt er en makt til å konstituere det gitte gjennom utsagn om det, til å få andre til å se og til å tro på en verdensoppfatning, til å bekrefte den eller til å forandre den, og gjennom verdensoppfatningen også handlingen i verden, og dermed

Read on »

Hva i himmelens navn er det disse krypdyrene tenker med?

Narsissisme og profesjonsarroganse over alt, mye på grunn av det uuttalte kravet om ubegrenset kollegial lojalitet «En mental lidelse som er hyppig referert til i forbindelse med ledelse, er narcissisme: ledere med svulmende selvbilder.» (Tom Karp: «Ledelse i sannhetens øyeblikk: Om det å ta lederskap» – Cappelen Damm, Oslo 2010: s. 205) Heidi Kløkstad, som

Read on »

Kommunelegen, min gode nabo fra barnsben av

«Videre kontaktes politiet for assistanse til innleggelse.» Innleggelsesskrivet til Øyvin Kristiansen omtaler politiet i Bodø to ganger. Det står først skrevet at det kronisk ubehagelige politiet i Bodø hevder jeg har drapstruet Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen på VG-nett. Så følger Kristiansen opp med en presisering av at «det er vanskelig å avgjøre om

Read on »

Falsk anklaget for to tilfeller av brudd på straffelovens §99, med 15 års strafferamme, bare for å få meg tvangsinnlagt i psykiatrien

«Her skal du ikke tenke på politiet. Her skal du konsentrere deg om alle dine paranoide vrangforestillinger, din paranoid psykotiske tilstand. Skille fakta fra fantasi.»   … sa overlege og psykiater Guido Stockkamp til meg under et behandlingsmøte torsdag den 17. januar – et møte som etterfulgte en eple- og appelsinepisode som satte sinnene i

Read on »

Brev til Hadia Tajik, Justiskomitéen: Norges Høyesterett innførte nettopp politistaten

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Hadia Tajik (leder) Justiskomitéen Stortinget 0026 Oslo     Dommere i Høyesteretts ankeutvalg har nettopp erklært at Norge, i alle fall til dels, er en politistat     Til orientering:   Norges Høyesterett har nettopp gitt meg en meget god sak mot

Read on »

Brev til Justisdepartementets lovutvalg: Er politistaten delvis innført?

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo       Ang. paragrafer i straffeloven der politiet har det siste ord, og dermed også dømmende makt   La meg begynne med å si at jeg ønsker, så snart som råd, å

Read on »

Politistaten er nå offisielt innstiftet av Norges Høyesterett

    Fredag den 13. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Tore Schei og dommerne Bård Tønder og Clement Endresen avsagt kjennelse og slutning i privat straffesak. Anken til Høyesterett ble forkastet.   I kjennelsen skrives følgende:   “Magne Leonard Karlsen har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 15. oktober 2013

Read on »