Posts By: karlsen

Når kronvitner gjør seg til medskyldige: Brev ignorert av Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo

1. Brev til Jan Arild Ellingsen (FrP)     Rognan: 30. oktober 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Jan Arild Ellingsen Justiskomiteen Stortinget 0026 Oslo       Påståtte drapstrusler     Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og

Read on »

Brev til Eldbjørg Løwer i EOS-utvalget: En krigserklæring

6. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Eldbjørg Løwer EOS-utvalget Postboks 84 Sentrum 0101 Oslo       Angående PST’s virksomhet, politidirektoratets og Salten politidistrikts virksomhet   Det er ikke mye å si. Vedlagt er et brev av den typen som PST altså velger å ignorere. Søksmål rettet

Read on »

Og når det kommer til rettsvesenets beskyttende oppgaver i forhold til kriminelle politifolk…

En sak er inne hos Hålogaland lagmannsrett. Den skal liksom til høyesteretts ankeutvalg. I Tromsø har den nå ligget og råtnet over noen tid. Gjennom mer en fem uker. – — Saken angikk falsk forklaring i retten: En sak hva angikk en bot jeg ikke vedtok, som gikk for Salten tingrett i mai 2012. Flere

Read on »

Søksmål mot Torry Pedersen og Verdens Gang

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo           Søksmål rettet mot Torry Pedersen og Verdens Gang     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Søksmål mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Nordland statsadvokatembeter Postboks 273 8001 Bodø         Søksmål rettet mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Ignorert av PST, besvart av justisminister Anders Anundsen

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Statsråden     Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Vår dato: 24.11.2013   Påståtte drapstrusler   Jeg viser til din henvendelse av 30. oktober d.å.   Det fremgår av din henvendelse at du har en rekke spørsmål og synspunkter på politiet, påtalemyndigheten, Spesialenheten, andre politikere og psykiatrien.

Read on »

November 2013: Brev sendt til justisminister Anders Anundsen og Politiets sikkerhetstjeneste

1. Brev til Justisministeren Rognan: 30. oktober 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Anders Anundsen (statsråd) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo       Påståtte drapstrusler   Det kan se ut til at du behøver et nytt knippe medarbeidere i kontorlokalene til Justis- og beredskapsdepartementet, Anundsen.

Read on »