Når kronvitner gjør seg til medskyldige: Brev ignorert av Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo

by

1. Brev til Jan Arild Ellingsen (FrP)

 

 

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Jan Arild Ellingsen

Justiskomiteen

Stortinget

0026 Oslo

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

 

Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved dens sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Anklagen er, i praksis, også bekreftet av både VG og av deg, Jan Arild Ellingsen: Jeg skal ha drapstruet både tidligere justisminister Grete Faremo og deg på VG-nett.

Som det framkom i Avisa Nordland den 11. februar 2013: Du skal ha blitt oppringt av VG-nett mens du befant seg på juleferie i Texas, og opplyst om at du var drapstruet, til hvilket du hadde følgende å si: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.»

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

Nå ber jeg begge de påstått drapstruede, Grete Faremo og deg, om hjelp. Jeg vil be dere ta kontakt med politiet og be om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler; altså for et lovbrudd med hele femten års strafferamme, som ingen av dere, av årsaker bare dere er kjent med, har valgt å anmelde, noe som gjør det umulig for meg å forsvare meg mot falske anklager på et mer anstendig vis enn via private søksmål rettet mot politimester Geir Ove Heir og ansvarlig redaktør og direktør i VG, Torry Pedersen. Det er merkelig at dere tar lettere på slikt enn hva Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen gjør. Det var faktisk evig nok for deg å begjære besøksforbud mot meg.

Så altså: Dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene: Vil du endelig hjelpe meg med å innhente opplysninger ingen av de ansvarlige parter vil gi meg?

 

 

Med hilsen

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

*

 

 

2. Brev til Grete Faremo (Ap)

 

 

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Grete Faremo

Arbeiderpartiet

Postboks 8743 Youngstorget

0028 Oslo

 

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

 

Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved dens sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Anklagen er, i praksis, også bekreftet både av Verdens Gang og Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg skal ha drapstruet både Jan Arild Ellingsen og deg på VG-nett.

Som det framkom i Avisa Nordland den 11. februar 2013: Ellingsen skal ha blitt oppringt av VG-nett mens han befant seg på juleferie i Texas, og opplyst om at han var drapstruet, til hvilket Ellingsen hadde følgende å si: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.»

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

Nå ber jeg begge de påstått drapstruede, Jan Arild Ellingsen og deg, om hjelp. Jeg vil be dere ta kontakt med politiet og be om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler; altså for et lovbrudd med hele femten års strafferamme, som ingen av dere, av årsaker bare dere er kjent med, har valgt å anmelde, noe som gjør det umulig for meg å forsvare meg mot meget alvorlige falske anklager på et mer anstendig vis enn via private søksmål rettet mot politimester Geir Ove Heir og ansvarlig redaktør og direktør i VG, Torry Pedersen. Det er merkelig at dere tar lettere på slikt enn hva Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen gjør. Det var faktisk evig nok for Ellingsen å begjære besøksforbud mot meg. Sambygding av meg, som han er, mente han det var fare for at jeg skulle krenke hans fred, noe politiet naturligvis også kunne skjønne.

Så altså: Dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene: Vil du endelig hjelpe meg med å innhente opplysninger ingen av de ansvarlige parter vil gi meg?

 

 

 

 

 

Med hilsen

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

Vedlegg: Brev til justisminister Anders Anundsen

Brev til Eldbjørg Løwer i EOS-utvalget: En krigserklæring

by

6. desember 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Eldbjørg Løwer

EOS-utvalget

Postboks 84 Sentrum

0101 Oslo

 

 

 

Angående PST’s virksomhet, politidirektoratets og Salten politidistrikts virksomhet

 

Det er ikke mye å si. Vedlagt er et brev av den typen som PST altså velger å ignorere. Søksmål rettet mot Salten politidistrikt ved politimester Geir Ove Heir og Verdens Gang ved ansvarlig redaktør og direktør Torry Pedersen er sendt til tingretten. Men jeg vet med meg selv at etter ett år preget av psykisk terror i regi av lokalt som nasjonalt politi, har jeg bare nådd den spede begynnelsen på et helvetes liv som skal få vare ei tid, ettersom mine saker mot begge motparter med 100% sikkerhet vil gå helt til Høyesterett. Og det føles ekstremt ubehagelig å bli behandlet som en ape eller en skitten hund av norsk politi, Spesialenhet, riksadvokat og øvrig norsk rettsvesen. Jeg vet ikke en gang om jeg har advokatbistand. PST er vel en svært skremmende part for advokater å forholde seg til? Og ja: Jeg har også tidligere hatt erfaring med å møte skjelvende nervevrak tilhørende denne yrkesgruppen. Tor Haug i Bodø var helt spastisk der han satt og viste meg forfalskede saksdokumenter fra politiet i Salten, Saltdal og Beiarn lensmannskontor, i 2012, og ikke kunne gjøre annet enn å se vill og gal ut, alt mens hans stotret og stammet, satt som han var i en svært så ubehagelig situasjon.

 
EOS-utvalget kommer med sikkerhet til å få høre fra meg igjen.

 

 

 

Vedlegg

 

Brev til Politiets sikkerhetstjeneste. Ignorert av PST.

 

 

 

Kopi

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond & Ysen

Rosenkrantzgt. 11

0159 Oslo

 

 

 

Med hilsen

 

Magne Leonard Karlsen

Og når det kommer til rettsvesenets beskyttende oppgaver i forhold til kriminelle politifolk…

by

En sak er inne hos Hålogaland lagmannsrett. Den skal liksom til høyesteretts ankeutvalg. I Tromsø har den nå ligget og råtnet over noen tid. Gjennom mer en fem uker.
– —

Saken angikk falsk forklaring i retten: En sak hva angikk en bot jeg ikke vedtok, som gikk for Salten tingrett i mai 2012. Flere ble i den forbindelse anmeldt til Spesialenheten for politisaker, uten at denne kunne se noen grunn til å etterforske saken, i og med at det ikke var noen grunn til å tro at noe straffbart forhold hadde funnet sted.

I kjennelsen fra Salten tingrett, datert 24.09.2013, heter det: “Retten mener saken må avvises da Karlsen ikke har inngitt stevning som fyller de krav som stilles, jf Straffeprosessloven § 412, 1. ledd jf § 252, 1. og 3. ledd. I § 252, 1. ledd. … Retten mener saken må avvises da Karlsen ikke har inngitt stevning som fyller krav som stilles. (I ovennevnte lovtekster) framkommer det at stevningen skal inneholde en kort, men så vidt mulig nøyaktig beskrivelse av det straffbare forhold som loven krever. Det vil være vanskelig for saksøkte å forsvare seg mot det som fremkommer i stevningen sammenholdt med rettelsen. Lovens krav er at ufravikelig vilkår for å reise privat straffesak. Da stevningen er mangelfull også etter at den er blitt rettet, må saken avvises.”

Ingar Engelund (tingrettsdommer)

*

Den 15.10.2013 opprettholdt Hålogaland lagmannsrett Salten tingretts kjennelse, med nøyaktig den samme argumentasjon.

*

Min anke til Høyesteretts ankeutvalg følger i sin helhet. 

Rognan 27. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Hålogaland lagmannsrett

Postboks 2511

9271 Tromsø

 

 

 

Anke til Høyesteretts ankeutvalg

 

 

Saksnr. 13-165150SAK-HALO

 

Fra mitt søksmål rettet mot Veronica Andersson og Kent-Ove Karstensen (sitater):

 

– —

 

Lørdag ettermiddag den 27. august 2011 var Rognan sentrum fullt av folk. Det var en stor festival i bygda: Rognandagan. Sentrumsområdet kokte med mennesker. Ja, det er slik at Rognan under Rognandagan fordobler folketallet, og alle strømmer til sentrum. Her skal jeg, ifølge vitnet Veronica Andersson, ha gått amok i menneskemassene og stukket hull på minst ti ballonger holdt av barn! Jeg skal ha løpt mellom foreldre og andre folk med ei nål, fra unge til unge, og stukket hull på ballonger.

 

Jeg blødde fra bakhodet. Jeg silblødde faktisk. Jeg hadde nettopp blitt slengt inn i en campingvogn som sto parkert ved FrP’s valgbod i Rådhusparken, og blødde av den grunn fra bakhodet. I de opprinnelige saksdokumentene som jeg leste før rettssaken i mai 2012 sto det skrevet at Kent Ove Karstensen var oppmerksom på dette. I retten sa han at han ikke var det. I de forfalskede saksdokumentene jeg fikk lese hos advokat Tor Haug etter rettssaken, bekreftes hans historie: Han hadde ikke sett dette. Men hvor sannsynlig er dét? Han satt på ryggen min og la meg i jern. Jeg silblødde. Han skal ikke ha sett dette? Det går ikke an!

 

Jan Arild Ellingsen, Ronny Sortland og Therese Madsen skal alle kunne bevitne dette. De var der. De skal kunne bevitne at det Veronica Andersson påstår er ren løgn. Ja, også Kent Ove Karstensen skal kunne bevitne dette. Han sa iallfall ingenting om noen ballong som helst da han vitnet mot meg i retten. Men i saksdokumentene er dette nevnt. Og disse skal altså være skrevet av ham.

 

– —

 

Lagmannsretten mener å påstå at jeg ikke har forklart meg godt nok om hva det er blitt løyet om, og av hvem. Lagdommer Monica Hansen Nylund, lagmann Dag Nafstad og Kst. lagdommer Monica de Jonge kan like godt påstå at de er analfabeter, eller av visse andre årsaker ute av stand til å lese norsk.

Med henvisning til straffeprosesslovens § 252 første ledd nr. 4, jf. § 412 første ledd, skriver man: «Hvilket eller hvilke utsagn, gitt i retten, som for den enkelte påstås å være bevisst uriktig, er imidlertid ikke nærmere presisert.»

Har man ikke engang lest det jeg har skrevet? Eller kan man rett og slett ikke lese? Jeg tror det dreier seg om vrangvilje, jeg. Man ønsker rett og slett ikke å få det bevist at det framkommer rene løgner i saksdokumentene til politiet (som skal være skrevet av Kent-Ove Karstensen) samt at politiets vitne, Veronica Andersson, bevisst løy i retten om hvordan jeg hadde gått berserk i en ungeflokk midt i folkevrimmelen i Rognan sentrum femten minutter i forkant av min arrestasjon den 27. august 2011 – som medførte en bot på kr. 7.500, samt også krav om betaling av saksomkostninger. Alt dette er enkelt å bevise ved hjelp av vitneførsel. Ja, det burde også være enkelt for Andersson og Karstensen å føre vitner til sin fordel, hvis det faktisk forholdt seg slik at de ikke har kommet med noen løgner.

Det sies også at jeg har stevnet Veronica Andersson for retten for sent. Til dette vil jeg bare si at politioverbetjent Ronny Borge, som sto for den henleggelsen, skulle ha sendt anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker og ikke bare henlagt den selv. Dette fikk jeg vite av folk med tilknytning til Spesialenheten, da over telefonen. Jeg forholdt meg til dette i påvente av at Spesialenheten skulle behandle de sakene Borge valgte å sende den. Dette hendte også lenge før jeg var klar over at det fantes noen frist som den det vises til, men jeg er altså utdannet sosialantropolog og ikke jurist, noe som sikkert også medvirker til at min rettsfølelse er langt sterkere enn det disse dommernes og politibetjentenes er. Denne rettsfølelsen min, den er krenket nå. Dette noe så til de milde grader. –

Avvisningen av dette søksmålet er ikke en rettsstat verdig. Jeg har faktisk gitt alle de opplysninger jeg er blitt bedt om å gi. Med avvisningen, som er å regne som grunnløs, kan jeg nærmest anklage Salten tingrett for å gjennomføre rent tyveri. Det er på det rene at det er blitt løyet til retten – dette på flere måter (både direkte fra vitneboksen og i form av saksdokumenter sendt til retten av politiet), noe som tydeligvis ikke spiller noen rolle for Salten tingrett når man dømmer meg til å betale en bot til staten. Igjen: Det er tale om løgner som kan bevitnes av minst femti personer på Rognan, og saker som politiet har valgt å henlegge uten etterforskning. Dette kommer vel helst av at man vet at de ti – tolv påstått mishandlede barna ikke eksisterer. Det vet også alle som jobber med barn i denne kommunen. Det er mange å spørre. Ikke minst i skoler og barnehager.

Bot og saksomkostninger etter rettsaken den 11. mai 2012 kreves tilbakebetalt og domfellelsen av meg opphevet, fordi den var basert på opplagte løgner.

 

 

 

 

 

Med hilsen,

 

 

Magne Leonard Karlsen

 

 

 

Kopi

Aase Karine Sigmond

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Søksmål mot Torry Pedersen og Verdens Gang

by

Rognan: 28. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Oslo tingrett

Postboks 8023 Dep

0030 Oslo

 

 

 

 

 

Søksmål rettet mot Torry Pedersen og Verdens Gang

 

 

§ 168.

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar.

 

La meg innlede med å si at jeg den 22. november 2013 av Forliksrådet i Oslo ble forkynt at mine saker mot Torry Pedersen og Verdens Gang «innstilles fordi det er lite sannsynlig at saken(e) vil egne seg for videre behandling i forliksrådet, jf. Tvistelovens §6-11 første ledd.» Dette etter at tilsvar var mottatt. Referansenummer F2013-060191.

La meg fortsette med å si at Torry Pedersens tilsvar til Forliksrådet med ett stilte hele saken i et nytt lys. Nå viser det seg altså, til min forbløffelse, at politiet i Bodø (Salten politidistrikt) og ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, motsier hverandre. Mens politiet i Bodø hele tida referer til drapstrusler på VG-nett, forkynner Pedersen at det var korrekt at «en VG-journalist var i kontakt med Ellingsen vinteren 2013, og ba om en kommentar på de formuleringene Karlsen hadde rettet mot ham på Karlsens offentlige Facebook-side.»

Videre forholder det seg slik at Torry Pedersen i sitt tilsvar til Forliksrådet skal ha det til at jeg bare baserer mine krav på Avisa Nordlands omtale av saken, og framholder til sitt forsvar at VG «ikke på noe tidspunkt (har) publisert noen sak eller oppslag om Karlsens ytringer, og uansett har VG ingen kontroll eller innflytelse over hva Avisa Nordland skriver.»

Han velger imidlertid å ignorere det faktum at Bodø-politiet også viser til VG-nett når det gjelder påståtte drapstrusler også mot Grete Faremo. Han har rett i én eneste ting, og det er at saken ikke hører hjemme i Forliksrådet, noe også Forliksrådet i Oslo snart kom fram til. Han ignorerer det faktum at politiets anklager om at også Grete Faremo ifølge politiet i Bodø skal være drapstruet på VG-nett, noe som i sakspapirer skrevet av meg gjentatte ganger er nevnt. Han tar altså virkelig feil når han, i sitt tilsvar, sier at jeg bare baserer mitt krav på en reportasje i Avisa Nordland, noe jeg tror – siden jeg vet han kan lese – han gjør med vitende og vilje.

Torry Pedersen gjør imidlertid situasjonen langt mer alvorlig for seg selv og sine medarbeidere på VG-huset enn hva den kunne ha vært. Dette ved å vise til utsagn på Facebook. Altså, ikke på VG-nett. For hvis vi nå skal tro på politiet i Bodø, kan dette bare bety at VG-nett har kontaktet også politiet i Bodø og opplyst Salten politidistrikt om at jeg har truet Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo på livet. Da altså på Facebook. Jeg mener: Politiet har aldri sagt ett ord om utsagn på Facebook, men hele tida vist til utsagn på VG-nett. Sakens alvor har med andre ord med dette vokst enormt.

VG sitter uansett på bevisbyrden. Det er ikke jeg som skal bevise min uskyld, det er VG som skal føre bevis for min skyld. Min påstand er at slike beskyldninger umulig (rent logisk vurdert da) kan ha kommet uten forsett om å få meg straffedømt, dette med henvisning til det faktum at det sitter folk i fengsler og psykiatriske institusjoner i dag, dømt for å ha drapstruet Jens Stoltenberg, Sigbjørn Johnsen og Martin Kolberg. Hvis nå VG-nett har kontaktet politiet om trusler man vanskelig kan føre bevis for at har funnet sted, er det heller ingen tvil om at intensjonen var å få meg dømt og straffet. Dette altså for lovbrudd med hele femten års strafferamme.

Nå er det nok også på sin plass å bemerke at spydige, sarkastiske og dypt ironiske utsagn om Jan Arild Ellingsen i november 2012 falt i en Facebook-gruppe ved navn «Ordet er fritt, ordet er ditt» – et utsagn som ble grovt misbrukt av en profilert høyreekstremist ved navn Ronny Eugen Alte i hans blogg i desember 2012. Alte ble anmeldt flere ganger. Alle anmeldelser er henlagt uten etterforskning. Hvis nå Torry Pedersen og VG har tenkt å støtte seg til dette utsagnet – som var både dumt og svært lite gjennomtenkt, men ikke på noen måte var å anse som en alvorlig trussel (som påstått av politiet i Bodø overfor legen Øyvin Kristiansen på Rognan at truslene på VG-nett var å anse som, da man sørget for å få meg tvangsinnlagt på dette grunnlag den 3. januar 2013), vil jeg bli nødt til å kalle inn flere vitner enn dem jeg velger å liste opp her. Jeg kan nemlig ikke i utgangspunktet gå ut fra at Torry Pedersen og VG har tenkt å forsvare seg ved å gå godt over grensene til det outrert patetiske og faktisk strengt tatt høyreekstreme / nynazistiske.

Vitner som i så fall, og mot formodning, i tillegg til de andre da også vil bli stevnet, er ordfører i Saltdal kommune Finn Obert Bentsen (Ap), politibetjentene Maria Lund Jensen og Torgeir Leikanger ved Saltdal og Beiarn lensmannskontor, politibetjent Rune Paul Berg ved Fauske og Sørfold lensmannskontor, Miljøpartiet De Grønnes partisekretær Mikkel Storm Glomstein, listekandidater for Oppland MDG Lars Kjelkenes Giæver og Eirik Norheim, rådgiver i Antirasistisk senter Shoaib Sultan og profilert høyreekstremist Ronny Eugen Alte. Jeg håper ikke dette skal vise seg å bli nødvendig. Dette bestemmer imidlertid ikke jeg. Det gjør Torry Pedersen og VG.

For øvrig viser jeg til vedlegg 1, der min tidligere kontakt med rettsvesenet i denne saken er å lese. Mye på grunn av mine mange referanser til Grete Faremo, som Torry Pedersen altså lever i en vidunderlig form for fornektelse av.

 

 

 

 

Vitner

 

Geir Ove Heir, Politimester i Salten politidistrikt

 

Lars Antonsen, Journalist i Avisa Nordland

 

Jan Arild Ellingsen, Stortingsrepresentant

 

Grete Faremo, Tidligere justisminister

 

Torill Wivegh, Arbeiderpartiets stortingsgruppe

 

 

 

 

 

Påstand

 

VG publiserer et dementi.

 

Magne Leonard Karlsen tilkjennes saksomkostninger.

 

Torry Pedersen (VG) dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning eller erstatning til Magne Leonard Karlsen. Oppreisnings- og erstatningsbeløp vil jeg komme tilbake til etter kontakt med advokat. Man kan imidlertid gjøre regning med at kravet blir stort.

 

Det er tale om lovbrudd med strafferamme seks måneder til åtte års fengsel. Noen er ansvarlige for dette. I og med at politiet nekter å etterforske saken, kan jeg bare vise til at Torry Pedersen har et lederansvar, dermed må han være å regne som en person som også har straffeansvar i en sak som denne. Torry Pedersen dømmes derfor til fengsel i et minimum av seks måneder.

 

 

 

Vedlegg

 

  1. Brev som tidligere har gått fra meg til rettsvesenet i sakens anledning
  2. Torry Pedersens tilsvar til Forliksrådet i Oslo
  3. Brev sendt av meg til Verdens Gang den 11. april (ubesvart/ignorert)
  4. Beslutning om besøksforbud mot Jan Arild Ellingsen
  5. Brev sendt av meg til Politiets sikkerhetstjeneste den 1. november (ubesvart/ignorert)

 

 

 

Kopi

 

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond & Ysen

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Søksmål mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

by

Rognan: 28. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Nordland statsadvokatembeter

Postboks 273

8001 Bodø

 

 

 

 

Søksmål rettet mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

 

 

§ 168.

Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller ved Forvanskning eller Bortryddelse af Bevis eller Tilveiebringelse af falsk Bevis eller mod bedre Vidende paa anden Maade søger at paadrage en anden Sigtelse eller Fældelse for en strafbar Handling, eller som medvirker hertil, straffes, hvis der handles om en Forbrydelse, med Fængsel fra 6 Maaneder indtil 8 Aar og, hvis der handles om en Forseelse, med Fængsel indtil 4 Aar.

 

På ettermiddagen den 3. januar 2013 ble lege Øyvin Kristiansen, spes. allmennmedisin ved Saltdal helsesenter, 8250 Rognan oppringt av politiet i Bodø. Han ble da opplyst om at jeg, Magne Leonard Karlsen, hadde «kommet med drapstrusler på nett (VG-nett) mot navngitte politikere (justisminister og lokal stortingspolitiker).» Ifølge Øyvin Kristiansen skal politiet ha uttrykt bekymring og lurt på om jeg ble fulgt opp. Kristiansen kan da ikke annet enn å ringe psykiatrisk avdeling, akuttenhet nord ved Nordlandssykehuset Psykiatri i Bodø vedrørende innleggelse der. I og med at jeg i samtalen med ham tidligere på dagen ikke gikk med på noe frivillig, fant han det nødvendig å bruke tvangsparagraf. Kristiansen anså at jeg hadde en alvorlig sinnslidelse med forverring siste uker, og fant det videre sannsynlig at tilstanden kunne bli ytterligere forverret i nær framtid uten behandling. Han understreker: «Det er noe vanskelig å avgjøre om han kan være til fare for andre, men ifølge politiet har han kommet med alvorlige trusler.» Kristiansen begjærte meg dermed innlagt med hjemmel i § 3-1 og § 3-3 i Lov om psykisk helsevern, og kontaktet videre politiet for assistanse ved innleggelse.

Da jeg dagen etterpå, den 4. januar 2013, ble orientert om disse beskyldningene av en lege – turnuslege Qiao – i forbindelse med innkomstsamtalen ved Nordlandssykehuset Psykiatri, Akuttenhet Nord i Bodø, etter å ha blitt brakt dit av politiet, tok jeg til å foreta undersøkelser ved bruk av telefon. Av politiet i Bodø fikk jeg høre at jeg måtte ta ansvar for hva jeg skrev på nettet. Det er da faktisk det jeg gjør. For anklagene som er kommet fra politiet i Bodø, som er under ledelse av Geir Ove Heir, er falske.

Det første jeg tenkte var at noen hadde publisert innhold på VG-nett under mitt navn, og jeg hadde medlemmer av det høyreekstreme miljøet i Norden i tankene. Jeg har et utall fiender i dette miljøet.

Den 14. januar 2013 gikk jeg inn på VG-Nett og opprettet en konto der for aller første gang. Denne kontoen kalte jeg ”Kløkstad”, og benyttet den til å skrive noe sludder om meg selv, da under påtaleleder Heidi Kløkstads navn. Alle personopplysninger bedt om av VG-nett gikk direkte til meg. Det angikk informasjon om mitt fulle navn, fødselsdato, telefonnummer, adresse, e-postadresse, etc. Dette gjorde jeg for å føre bevis for at det var fullt mulig å skrive under falsk navn på VG-nett, noe politiet i Bodø og Geir Ove Heir reagerte kraftig på. Jeg ble siktet for dette forhold den 11. februar 2013 og Geir Ove Heir gikk samme dag ut i Avisa Nordland og sa at saken var å anse som svært alvorlig.

Hva angår de påståtte drapstruslene, har jeg ikke blitt innkalt til noe avhør. Politiet her i Salten har bare sørget for å få meg tvangsinnlagt flere ganger i løpet av månedene som har gått siden de falske anklagene ble framsatt. Jeg har blitt feildiagnostisert som en person med alvorlig sinnslidelse, tvangsmedisinert med tung antipsykotisk medisin og også vært utsatt for et to måneder langt opphold i sikkerhetsavdelingen ved Nordlandssykehuset psykiatri, der jeg til sist ble vurdert som sinnsfrisk, helt ufarlig og gitt anledning til å skrive meg ut.

Jeg har gjentatte ganger, overfor flere impliserte parter, så som VG, Salten politidistrikt, politidirektoratet, justisdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste bedt om dato og ordlyd hva angår de påståtte drapstruslene mot Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen. Jeg vet at drapstrusler rettet mot stortingsrepresentanter og statsråder har en strafferamme på hele femten års fengsel. Jeg vet at en person er dømt til mange års forvaring i norsk psykiatri etter å ha drapstruet Martin Kolberg og medlemmer av hans familie. Jeg vet også at en mann er dømt til mange års fengsel etter å ha drapstruet Sigbjørn Johnsen. To personer er dømt for å ha drapstruet Jens Stoltenberg. Jeg antar nå at Bodø-politiets motiv for å komme med disse falske anklagene var å få meg diagnostisert som alvorlig sinnslidende, kronisk ustabil og potensielt farlig. Hadde jeg blitt utstyrt med slike diagnoser, kunne man ha begjært meg tvangsinnlagt over meget lang tid, da som en person som var til fare for andre. I den forbindelse har politiet også sørget for å gjøre den lokale Høyrelederen Therese Madsen direkte involvert i saken. Mye tyder på at det går prestisje i at hun skal anse meg som en trussel.

Jeg fører også sak mot Torry Pedersen og Verdens Gang for samme lovbrudd som jeg anklager Geir Ove Heir for å ha stått bak: Meget grove falske anklager. I den forbindelse har et brev gått fra Pedersen til forliksrådet i Oslo, der han påstår at det ikke dreide seg om trusler på VG-nett, som påstått av politiet i Bodø, men om formuleringer på min offentlige Facebook-side. Politi og presse motsier med andre ord hverandre.

Bevisbyrden forblir imidlertid ikke min. Det er politiet som må komme opp med bevis her, men det nekter man bestemt å gjøre. Mine samtlige brev til alle relevante politimyndigheter, der jeg ber om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler blir ignorert. På toppen av det hele påstår Riksadvokaten at det ikke finnes noen grunn til å anta at Geir Ove Heir eller andre ved Salten politidistrikt har begått noe lovbrudd. Min påstand er tvert imot at lovbruddet er grovt. Hvor blir det av bevisene for at jeg har begått lovbrudd med femten års strafferamme?

Jeg venter på å få kopier av journaler fra Nordlandssykehuset psykiatri tilsendt med det første. Her vil bevis for hva jeg, helt urettmessig og som en følge av politiets falske anklager, har vært utsatt for av leger som politiet har lurt trill rundt. Det er tale om grov feildiagnostisering, tvangsmedisinering med tung antipsykotisk medisin og bruk av andre tvangsmidler. Men hvorfor skulle vel leger sitte der å tro at politiet løy til dem?

 

 

 

Vitner

 

 

Øyvin Kristiansen, Kommunelege

 

Jan Arild Ellingsen, Stortingsrepresentant

 

Grete Faremo, Tidligere justisminister

 

Torry Pedersen, ansvarlig redaktør i Verdens Gang

 

Therese Madsen, leder av Saltdal Høyre

 

Janne Synnøve Sund, overlege ved Sikkerhetsavdelingen, Nordlandssykehuset Psykiatri

 

 

 

 

Påstand

 

Magne Leonard Karlsen tilkjennes saksomkostninger.

 

Geir Ove Heir dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisning eller erstatning til Magne Leonard Karlsen. Oppreisnings- og erstatningsbeløp vil jeg komme tilbake til etter kontakt med advokat. Man kan imidlertid gjøre regning med at kravet blir stort.

 

Det er tale om lovbrudd med strafferamme seks måneder til åtte års fengsel. Noen er ansvarlige for dette. I og med at Spesialenheten for politisaker nekter å etterforske saken, kan jeg bare vise til at Geir Ove Heir har et lederansvar, dermed må han være å regne som en person som også har straffeansvar i en sak som denne. Geir Ove Heir dømmes derfor til fengsel i et minimum av seks måneder.

 

 

 

 

Vedlegg

 

  1. Klage til riksadvokaten
  2. Underretning om avgjørelse i klagesak
  3. Torry Pedersens tilsvar i forbindelse med min sak mot ham, sendt til Oslo forliksråd
  4. Brev til Politiets sikkerhetstjeneste (ubesvart/ignorert)

 

 

 

Kopi

 

Aase Karine Sigmond

Advokatene Sigmond & Ysen

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo

Ignorert av PST, besvart av justisminister Anders Anundsen

by

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement

Statsråden

 

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

Vår dato: 24.11.2013

 

Påståtte drapstrusler

 

Jeg viser til din henvendelse av 30. oktober d.å.

 

Det fremgår av din henvendelse at du har en rekke spørsmål og synspunkter på politiet, påtalemyndigheten, Spesialenheten, andre politikere og psykiatrien. Jeg har merket meg dine synspunkter.

 

Som justis- og beredskapsminister er jeg av faktiske og formelle årsaker avskåret fra å gå inn på enkeltsaker på dette nivået.

 

Med vennlig hilsen

 

Anders Anundsen

November 2013: Brev sendt til justisminister Anders Anundsen og Politiets sikkerhetstjeneste

by

1. Brev til Justisministeren

Rognan: 30. oktober 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Anders Anundsen (statsråd)

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

 

 

 

Påståtte drapstrusler

 

Det kan se ut til at du behøver et nytt knippe medarbeidere i kontorlokalene til Justis- og beredskapsdepartementet, Anundsen. De du nå har følger jo ikke offentlighetsloven. Dét betyr ikke så mye, vet jeg. Offentlighetsloven betyr heller ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og presse holder på med av grov kriminalitet spiller absolutt ingen rolle for noen av de tre nevnte parter. Men kriminaliteten blir jo bare grovere og grovere, ettersom Spesialenheten for politisaker, ved sjef Jan Egil Presthus og juridisk rådgiver Mona Skaaden-Bjerke heller ikke har noe å si på at man kan anklages for lovbrudd med hele femten års strafferamme, men uten at man skal kunne be om bevis. Anklagen er falsk. Den stammer fra politiet i Bodø. Den er, i praksis, også bekreftet av både VG og stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp): Jeg skal ha drapstruet både Ellingsen og tidligere justisminister Grete Faremo på VG-nett.

Det stemmer ikke. Det er ikke sant. Men når jeg ber om dato og ordlyd for truslene, så får jeg ikke svar. Ikke fra noe sted. Ikke fra VG og ikke fra politidirektoratet. Heller ikke Spesialenheten for politisaker vil avkreve politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt noe svar på dette spørsmålet om dato og ordlyd for disse truslene han altså påstår jeg har framsatt, bare henlegge en anmeldelse av ham for å ha framsatt falske anklager. Hjelp er det heller ikke å få. Ikke fra Arbeiderpartiet, ikke fra Fremskrittspartiet og ikke fra Justis- og beredskapsdepartementet. –

I tillegg har det seg slik at Rune Paul Berg, i sin arbeidssky tilstand inne på Fauske og Sørfold lensmannskontor, har forsømt i sin tjeneste ved å henlegge en anmeldelse av bloggeren og høyreekstremisten Ronny Eugen Alte, som den 29. mars 2013 i sin offentlige blogg hevder at jeg skal ha drapstruet en navngitt politimann. Jeg ber om svar: Hva heter denne politimannen og hva var sted, dato og ordlyd for disse truslene? Vær klar over at anklagen er alvorlig. Det er tale om hele ti års strafferamme her.

En annen ting jeg vil vite, er hvordan Justisministeren forholder seg til Artikkel 10 i menneskerettighetserklæringen: «Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.»

Jeg er anklaget for å ha begått lovbrudd med hele femten års strafferamme, dette i to tilfeller, men jeg har ikke fått anledning til å forsvare meg mot anklagene. Jeg får ikke engang vite dato og ordlyd for påståtte trusler. Nei, jeg ble bare tvangsinnlagt på politiets ordre og behandlet som alvorlig sinnslidende (vrangforestillingslidelse) i flere måneder. Ingen lege vil jo umiddelbart tro at politiet lyver for å få folk tvangsinnlagt. Men det skjer. Uten at Spesialenheten for politisaker bryr seg det minste om dét. Nei, heller ikke påstått drapstruede topp-politikere som Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen vil vite noe om disse drapstruslene. Og anmelde meg, det kunne de heller ikke gjøre. Underlig nok, i og med at flere personer sitter innesperret i dag for å ha drapstruet Jens Stoltenberg, Martin Kolberg og Sigbjørn Johnsen. Si meg: Hvorfor diskrimineres jeg?

Hvordan står det egentlig til med den norske rettsstaten anno 2013 – fungerer den som den skal? Ikke?

Jeg sender dette brevet også til Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen, og forventer at alle tre adressater forsøker å få politiet i tale: Hva var dato og ordlyd for drapstruslene jeg skal ha satt fram på VG-nett? VG vil ikke svare meg. Politiet vil ikke svare meg. Politiet synes ikke jeg bør avkreve VG et svar og Spesialenheten for politisaker hevder det ikke er noen grunn til å tro at politimester Geir Ove Heir eller andre ved Salten politidistrikt har handlet på et vis som kan lede til straffansvar.

Dato og ordlyd?

 

 

Med hilsen Magne Leonard Karlsen

 

 

– —

2. Brev til Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 

 

Rognan: 1. november 2013

 

Magne Leonard Karlsen

Bregneveien 15

8250 Rognan

 

 

 

Politiets sikkerhetstjeneste

Postboks 4773 Nydalen

0421 Oslo

 

 

 

 

 

 

Påståtte drapstrusler: Krav om dokumentasjon

 

Den 3. januar 2013 ringte politiet i Bodø til allmennpraktiserende lege Øyvin Kristiansen på Rognan og opplyste ham om at jeg hadde drapstruet både Jan Arild Ellingsen (FrP) og Grete Faremo (Ap) på VG-nett. Truslene ble beskrevet som alvorlige. På dette grunnlag ble jeg begjært tvangsinnlagt, noe jeg forble i nesten en måned før jeg ble utskrevet fra Nordlandssykehuset psykiatri som sinnsfrisk.

Den 11. februar 2013 gikk Jan Arild Ellingsen ut i Avisa Nordland og sa at VG hadde ringt ham mens han befant seg på juleferie i Texas og opplyst ham om at han var blitt drapstruet. Han er sitert på følgende: «Generelt er jeg ikke redd, men mer engstelig for hva som kan skje med hus og familie.» Etter kort tid begjærte han besøksforbud mot meg, av varighet fram til den 20. september.

Avisa Nordlands journalist Lars Antonsen legger til: «Som en følge av at Ellingsen er blandet inn i saken, er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) koblet inn i saken.»

I begynnelsen av mai 2013 ble jeg igjen tvangsinnlagt på politiets ordre, denne gang fordi lederen av Høyres lokallag i Saltdal, Therese Madsen, hadde følt seg skremt av å finne en kopi av epikrisen til Øyvin Kristiansen fra 3. januar på sitt kjøkkenbord, og anmeldt meg for trusler. I brevet som nå gikk til Nordlandssykehuset psykiatri fastslås det at PST var satt på saken. I mai, mens jeg var innlagt, ble jeg for øvrig også kontaktet av PST og utsatt for en «uformell samtale» i baksetet av en sivil politibil. En masse tullprat om alt mulig annet enn drapstrusler, husker jeg. –

I juli, like før jeg ble utskrevet fra psykiatriens fengsel, sikkerhetsavdelingen, etter nesten to måneder der, tok politiet i Bodø kontakt med overlege Janne Sund med spørsmål om jeg ville snakke med politiet om disse drapstruslene. Dette sa jeg i utgangspunktet ja til, men bare med advokat til stede. Politiet ville ikke la meg ha advokat til stede: Man ville ikke avhøre meg, fortalte man Sund, bare ha en samtale med meg. Politiet forklarte dette med at jeg ikke hadde krav på advokatbistand. Jeg avslo. Å snakke med politiet om disse alvorlige anklagene uten advokat til stede kom bare ikke på tale. Siden har jeg heller ikke hørt noe mer fra politiet i Salten. Og sinnsfrisk vurderes jeg fremdeles til å være. Jeg vet ikke om alle i tjeneste innafor politiet bør si det samme om seg selv. Nei, faktisk tror jeg det er mange som bør innrømme motsatt.

På grunnlag av det som framkom i epikrisen til Øyvin Kristiansen fra 1. januar 2013 anmeldte jeg politimester Geir Ove Heir i Salten politidistrikt til Spesialenheten for politi-saker for brudd på Straffelovens § 168. Politiets anklage er jo falsk. Men i påtalevedtaket til Spesialenheten av 15. oktober 2013 framkommer det at man ikke finner det sannsynlig at politimester Geir Ove Heir eller ansatte ved Salten politidistrikt har handlet på et vis som kan lede til straffansvar – heller ikke etter at jeg har gjort det klart for Spesialenheten at Heir bør ha dato og ordlyd for de påståtte drapstruslene på VG-nett på rede hånd. Hvis disse noen gang har eksistert, vil de være loggført av VG-nett. Hvis dato og ordlyd finnes, vil også en IP-adresse være å finne. Hvis man ikke kan oppdrive slike opplysninger, er det også, logisk nok, tale om et straffbart forhold, på grunnlag av hvilket jeg også har vært utsatt for en form for «straff», etter å ha vært urettmessig tvangsinnlagt på politiets ordre i flere måneder av inneværende år. Men nei: Ikke henhold til Spesialenhetens logikk. Man henlegger likevel saken uten etterforskning.

Jeg har framsatt krav om dokumentasjon på påståtte drapstrusler til flere hold nå. Først til Salten politidistrikt. Man bare ignorerte mitt krav. Så til VG. VG bare ignorerte min henvendelse. Også politidirektoratet, justisdepartementet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ignorerer mine brev i sakens anledning. Ingen ansvarlige myndigheter vil opplyse meg om dato og ordlyd for påståtte drapstrusler rettet mot Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen.

På PST’s nettside står følgende å lese: «Flere norske myndighetspersoner utsettes for uønsket oppmerksomhet og ubehagelige kontaktforsøk. Enkelte av henvendelsene er skremmende, ved at det trues med å påføre myndighetspersonen fysisk skade. I slike tilfeller må PST vurdere risikoen for at trusselen kan bli realisert og om det eventuelt skal iverksettes sikkerhetstiltak.»

Vel, sikkerhetstiltak har altså politiet virkelig iverksatt her. Men jeg spør igjen: Når ble drapstruslene framsatt, og hva var ordlyden? Hva med IP-adressen? Kan den kobles til meg? Eller kan det være at noen har vært på VG-nett og skrevet under mitt navn? Jeg har aldri brukt VG-nett til noe som helst. Ja, ikke før jeg opprettet en brukerkonto under påtaleleder Heidi Kløkstads navn den 14. januar.

Mandag den 14. januar 2013 ble Nordlandssykehuset psykiatri oppringt av politiet i Bodø med beskjed om å begrense min bruk av internett. Da hadde jeg gjort to ting. For det første hadde jeg skrevet noe om politiets opprørende virksomhet på Avisa Nordlands Facebook-side, og så hadde jeg vært på VG-nett og opprettet en brukerkonto med aliaset «Kløkstad», orientert VG om mitt eget navn, fødselsdato, postadresse, e-postadresse og telefonnummer, og skrevet følgende kommentar i VG-netts seksjon for jus: «Mitt navn er Heidi Kløkstad. Jeg sitter i en ledende stilling i Salten Politidistrikt, og får så vondt i hodet av Magne Karlsen. Ser helst at denne Karlsen blir innlagt på livstid. Han er fæl. Noe Ronny Sortland kan bekrefte. Han bor jo i Saltdalen, og kjenner til ham. Han så ham kanskje knipse en ballong ut av hendene på et barn. En eneste ballong. Ikke tolv.»

Bare for å bevise hvordan det lett kan gjøres.

Hva så med disse drapstruslene? Vil PST opplyse meg om dato og ordlyd nå, eller vil også PST bare ignorere min forespørsel om dette?

 

 

Med hilsen Magne Leonard Karlsen

 

Vedlegg: Brev til justisminister Anders Anundsen

 

 

Kopi:

 

Aase Karine Sigmond (advokatene Sigmond og Ysen)

Rosenkrantzgt 11

0159 Oslo