Norges Høyesterett

Politistaten er nå offisielt innstiftet av Norges Høyesterett

    Fredag den 13. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Tore Schei og dommerne Bård Tønder og Clement Endresen avsagt kjennelse og slutning i privat straffesak. Anken til Høyesterett ble forkastet.   I kjennelsen skrives følgende:   “Magne Leonard Karlsen har erklært anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 15. oktober 2013

Read on »