Påståtte drapstrusler

Til ytterligheter – Svart kaffe med påfyll

Til ytterligheter «Denne historien har sitt opphav fra Narvik-området. Hendelsen som nå skal fortelles, finner sted rundt 2005. På en liten ås, ikke så langt utenfor Narvik, ligger det en barnehage. Inne i denne barnehagen brukte det å skje uforklarlige ting. Personalet observerte at under bleieskiftingen av barna, pleide det ungene ofte å bemerke at

Read on »

Far, bestefar, svigerfar, bror, onkel, søskenbarn, ektemann

Tanker tenkt den 16. januar 2013 “Gitt at kunnskap overføres til organisasjonen, oppstår neste spørsmål: Hva lærer organisasjoner? Siden kunnskap overføres fra personer, så lærer organisasjoner alt det disse individene kan lære – i prinsippet: fakta, ferdigheter, holdninger og verdier, for å nevne det vesentligste.” (William Brochs-Haukedal: “Arbeids- og lederpsykologi” – 2010: s. 203) Brochs-Haukedal

Read on »

Når kronvitner gjør seg til medskyldige: Brev ignorert av Jan Arild Ellingsen og Grete Faremo

1. Brev til Jan Arild Ellingsen (FrP)     Rognan: 30. oktober 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Jan Arild Ellingsen Justiskomiteen Stortinget 0026 Oslo       Påståtte drapstrusler     Offentlighetsloven betyr så sannelig ikke mye for disse som jobber på Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets partikontor. Hva politi og

Read on »

Søksmål mot Torry Pedersen og Verdens Gang

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo           Søksmål rettet mot Torry Pedersen og Verdens Gang     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Søksmål mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt

Rognan: 28. november 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Nordland statsadvokatembeter Postboks 273 8001 Bodø         Søksmål rettet mot Geir Ove Heir, politimester i Salten politidistrikt     § 168. Den, som ved falsk Anklage, Anmeldelse eller Forklaring til Retten, Paatalemyndigheden eller anden offentlig Myndighed eller

Read on »

Ignorert av PST, besvart av justisminister Anders Anundsen

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Statsråden     Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Vår dato: 24.11.2013   Påståtte drapstrusler   Jeg viser til din henvendelse av 30. oktober d.å.   Det fremgår av din henvendelse at du har en rekke spørsmål og synspunkter på politiet, påtalemyndigheten, Spesialenheten, andre politikere og psykiatrien.

Read on »

November 2013: Brev sendt til justisminister Anders Anundsen og Politiets sikkerhetstjeneste

1. Brev til Justisministeren Rognan: 30. oktober 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan       Anders Anundsen (statsråd) Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo       Påståtte drapstrusler   Det kan se ut til at du behøver et nytt knippe medarbeidere i kontorlokalene til Justis- og beredskapsdepartementet, Anundsen.

Read on »