Ymse

Hva i himmelens navn er det disse krypdyrene tenker med?

Narsissisme og profesjonsarroganse over alt, mye på grunn av det uuttalte kravet om ubegrenset kollegial lojalitet «En mental lidelse som er hyppig referert til i forbindelse med ledelse, er narcissisme: ledere med svulmende selvbilder.» (Tom Karp: «Ledelse i sannhetens øyeblikk: Om det å ta lederskap» – Cappelen Damm, Oslo 2010: s. 205) Heidi Kløkstad, som

Read on »

Kommunelegen, min gode nabo fra barnsben av

«Videre kontaktes politiet for assistanse til innleggelse.» Innleggelsesskrivet til Øyvin Kristiansen omtaler politiet i Bodø to ganger. Det står først skrevet at det kronisk ubehagelige politiet i Bodø hevder jeg har drapstruet Grete Faremo og Jan Arild Ellingsen på VG-nett. Så følger Kristiansen opp med en presisering av at «det er vanskelig å avgjøre om

Read on »

Brev til Hadia Tajik, Justiskomitéen: Norges Høyesterett innførte nettopp politistaten

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Hadia Tajik (leder) Justiskomitéen Stortinget 0026 Oslo     Dommere i Høyesteretts ankeutvalg har nettopp erklært at Norge, i alle fall til dels, er en politistat     Til orientering:   Norges Høyesterett har nettopp gitt meg en meget god sak mot

Read on »

Brev til Justisdepartementets lovutvalg: Er politistaten delvis innført?

21. desember 2013   Magne Leonard Karlsen Bregneveien 15 8250 Rognan     Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo       Ang. paragrafer i straffeloven der politiet har det siste ord, og dermed også dømmende makt   La meg begynne med å si at jeg ønsker, så snart som råd, å

Read on »

Og når det kommer til rettsvesenets beskyttende oppgaver i forhold til kriminelle politifolk…

En sak er inne hos Hålogaland lagmannsrett. Den skal liksom til høyesteretts ankeutvalg. I Tromsø har den nå ligget og råtnet over noen tid. Gjennom mer en fem uker. – — Saken angikk falsk forklaring i retten: En sak hva angikk en bot jeg ikke vedtok, som gikk for Salten tingrett i mai 2012. Flere

Read on »