Glohug

blogg | kontakt | poesi | presse | rss | twitter

 
Flyerforbudet i sentrum

Vi har sett det før utenlands både i land vi ønsker og ikke ønsker å sammenligne oss med. Demokratiet umuliggjøres og menneskerettighetene skjæres til beinet. De første skrittene er ikke store. De er små og tilsynelatende nølende. Men retningen er skremmende klar.

Nå er denne ufyselige pesten kommet til sentrum av vår egen hovedstad.

Oslos visepolitimester Sveinung Sponheim avslører i sitt svarbrev av 9. april (sic!) – på dagen 70 år etter naziinvasjonen – at politiet faktisk anser det som kriminelt å kjempe for pelsmotstandernes rett til fri ytring, selv når denne ytringsfrihetskampen skjer i så fredelige former som utdeling av løpesedler for Grunnlovens §100.

I februar i år fikk folk bøter på 11.000 kroner for å dele ut flyere mot pelsindustrien. 20. februar ble det i solidaritet med disse delt ut flyere for ytringsfrihet for alle, men også disse ytringene var forbudt i Oslo sentrum. Den 27. februar filmet vi derfor en gjentagelse av denne flyerutdelingen, og politiaksjonen, men ingen medier viste noen som helst interesse for denne solide dokumentasjonen av overgrep mot både Grunnloven og menneskerettighetene.

Hva har skjedd med byen vår, og med demokratiet vårt? Du kan se video og laste ned løpeseddelen vår her – og du må selvfølgelig mer enn gjerne trykke opp flyere og forsøke å få mediene til å ta ansvar for menneskerettighetene i Oslo, vår kjære hovedstad.

Torstein Viddal, MLIS / sivilbibliotekar fra HiO/JBI.


Her er sonen i Oslo sentrum der flyerutdeling er forbudt:

Og her er den forbudte løpeseddelen (PDF):